Om Resa i Sverige

Erik_1489 ljus om oss

Chefredaktör Erik Stenfors

www.resaisverige.se är en webbtidning om nyheter kring resor och turism i Sverige, den enda heltäckande webbsidan helt riktad till ”oss som fortfarande tycker att Sverige är fantastiskt”. Under många år gjorde Sveriges Turistråd en årlig kampanj med namnet ”Sverige är fantastiskt” – nu finns inte längre någon organisation som marknadsför hela Sverige på den svenska marknaden. Alla offentliga satsningar görs på utlandsmarknaderna för att göra turismen till en exportnäring. Vi vill i all blygsamhet vara en kanal för alla med intresse för att resa och turista hemma i Sverige, både konsumenter och branschfolk.

Vi rapporterar om nyheter och ger fakta kring resmål, aktiviteter, kommunikationer etc. Genom vårt nyhetsbrev kan alla intresserade hålla sig uppdaterade. Följ oss även gärna på Facebook: https://www.facebook.com/resaisverige.se.

Bakom webbtidningen står företaget Turmedia och redaktören Erik Stenfors som varit verksam som journalist inom resor och turism i ca 30 år. Kontakta oss gärna på: redaktionen@resaisverige.se, eller tel: 070 – 717 69 80.